Relacja - Zbysław Kaczmarek

Jesienią 2005 roku realizowałem reportaż dokumentalny dla TVP3 Poznań o "Radiu Solidarność". Podczas dokumentacji docierałem do osób tworzących radio w różnych okresach jego istnienia i ze zdziwieniem stwierdziłem, że ludzie ci, często nie znają się nawzajem. Jest to efekt przestrzegania zasad konspiracyjnych. Jedyną znaną wszystkim osobą, którą wskazywali indagowani przeze mnie radiowcy, była Jadwiga Sulikowska "Jaga". Wszyscy również wskazywali, że dla funkcjonowania radia w tamtym okresie jest to postać pierwszoplanowa, zapewniająca ciągłość nadawania. To w jej rękach zbiegały się wszystkie nitki prowadzące do konspiracyjnego radia.

Jako jedyna ze znanych mi konspiracyjnych radiowców w Poznaniu uczestniczyła w tworzeniu Radia Solidarność przez cały czas jego istnienia, i to we wszystkich elementach: zbieranie materiałów, redagowanie, nagrywanie i nadawanie audycji, organizowanie mieszkań [punktów nadawczych], zdobywanie pieniędzy, szukanie i zaprzysięganie nowych ludzi, organizowanie nadajników itp. Z zebranego przeze mnie materiału wynika, że wszyscy ludzie tworzący Radio Solidarność w Poznaniu wykazywali się dużą aktywnością i odwagą w różnych okresach jego istnienia, natomiast jedyną osobą, która była bezpośrednio zaangażowana przez cały czas tworzenia radia była Jadwiga Sulikowska.

Zbysław Kaczmarek

Zobacz inne strony w tej sekcji

Szymon Jabłoński |
| Zofia Sokolnicka