Relacja - Mariusz Pokryszka

Pracę w radiu S rozpocząłem jesienią 1984 roku, krótko po aresztowaniu Pawła Napieralskiego.
Z Jadwigą Sulikowską skontaktował mnie znajomy związany ze środowiskiem Poznańskich Dominikanów.

Przed pracą w radiu byłem w młodzieżowej [podziemnej ] organizacji powstałej na początku stanu wojennego. Nazywała się z tego co pamiętam Młodzież Walcząca i wydawała biuletyn Pokolenie Walczące. Do młodzieży Walczącej wprowadził mnie Jacek Kowalski. Na początku pracowałem przy organizacji sprzętu drukarskiego, następnie przeszedłem do działań w mieście to znaczy do malowania na murach. Najgłośniejszą akcją było wymalowanie szkoły chemicznej od środka. Po tej akcji organizacja została rozbita [przynajmniej ta grupa] i straciłem z nimi kontakt.

Wracając do pracy w radiu; z Jadwigą Sulikowską skontaktował mnie chłopak z nowicjatu z Zakonu Dominikanów od O. Honoriusza.
Zajmowałem się emisją audycji, drukiem wydawnictw okolicznościowych [koperty z podobizną Ks. Jerzego Popiełuszki, plakaty, ulotki, znaczki pocztowe].
Rozpoczęliśmy druk książki [podręcznika] o technikach podsłuchu i inwigilacji. Przeprowadzaliśmy też emisje w terenie przez megafon sprzężony z magnetofonem.
1 listopada na cmentarzu junikowskim postawiliśmy krzyż poświęcony ks. Jerzemu oraz tablicę upamiętniającą ofiary komunizmu. Stały tam przez cały dzień.

Audycje radia S emitowałem między innymi z Jadwigą Sulikowską i Zofią Sokolnicką. Niektóre audycje J. Sulikowska emitowała samodzielnie, ponieważ mieszkańcy nie zgadzali się na udział osób trzecich w emisji.

Od bodajże 1985 lub 1986 działałem w Radzie Koordynacyjnej Radia Solidarność wspólnie z Jadwigą Sulikowską, Zofią Sokolnicką i moją żoną Małgorzatą Pokryszką. Ostatnie cztery emisje Radia Solidarność przeprowadziłem latem 1988 roku razem z moją żoną [ współpracowała z radiem przez całą moją działalność ] z naszego mieszkania przy ulicy Sienkiewicza 8/4. Było to wprawdzie wbrew zasadom konspiracji, ale w tym czasie były trudności z uzyskaniem lokali do przeprowadzenia emisji radiowych. W 1987 roku Jadwiga Sulikowska zleciła mi spisanie listy niezbędnych rzeczy do dalszego funkcjonowania Radia S. Lista ta została przekazana Zarządowi Regionu Solidarność Wielkopolska.

W 1988 roku z braku możliwości finansowych prowadzenie dalszej działalności nie miało sensu, a utrzymanie radia z własnych środków było niemożliwe. Postanowiliśmy zawiesić działalność radia.

Brak funduszy na opłacenie wynajętych lokali i zakup sprzętu do prowadzenia działalności konspiracyjnej zakończył działalność Radia Solidarność.

Mariusz Pokryszka

Zobacz inne strony w tej sekcji

Marian Wojciechowski |
| Paweł Napieralski