Relacja - Janusz Pałubicki

Radio "Solidarność" w Poznaniu

Jesienią 1982 roku spotkałem się z Jadwigą Sulikowską na ówczesnym Osiedlu Wielkiego Października. Spotkanie dotyczyło spraw Radia "Solidarność" i w jego trakcie omawialiśmy:

  • bieżące funkcjonowanie i możliwości rozwoju Radia "S" w Poznaniu,
  • pomocy organizacyjnej i finansowej Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" dla Radia "S",
  • nakierowania dopływu naszych informacji do wykorzystania przy audycjach,
  • rozpowszechniania umiejętności budowy nadajników.

Pamiętam, że Jadwiga Sulikowska mówiła wtedy o trudnych warunkach matrialnych i organizacyjnych Radia "S", za które czuła się odpowiedzialna.
Mówiła też o technicznych i organizacyjnych szansach rozwoju tego typu działalności. Porozumiewaliśmy się później korespondencyjnie, ale nie mogę sobie dzisiaj przypomnieć treści tych listów. Na pewno musiała być poruszona sprawa nadajników dla Gdańska.

W październiku 1982 roku kontaktowałem się z Bogdanem Lisem w sprawie budowanych w Poznaniu nadajników radiowych na fonię radiową i telewizyjną.
Przekazałem mu schemat budowy nadajnika. Przekazano też nadajnik inną drogą [nie przeze mnie]. Potem Bogdan Lis poprosił o ponowienie przesyłki schematu, ponieważ poprzedni zaginął u użytkowników. Otrzymałem wtedy od Radia "S" [a domyślałem się, że od Jagi] nowy schemat sterownika [?], który miałem w grudniu 1982 roku przekazać Bogdanowi podczas posiedzenia TKK. Posiedzenie miało się odbyć w Warszawie ale zostało odwołane i przeniesione na początek 1983 roku. W dniu 28.12.1982 zostałem zatrzymany, a miałem wtedy ze sobą ten schemat, który po 1989 roku został mi zwrócony przez sąd.

Jesienią 1984 roku, po wyjściu z więzienia, kontaktowałem się z Jadwigą Sulikowską w sprawie Radia "S" i pomocy ze strony TZR. W późniejszych latach mój kontakt z tym środowiskiem odbywał się głównie przez Marię Blimel. Jednym z zauważalnych efektów tych kontaktów było założenie Agencji Fonograficznej Zakres Solidarność Regionu Wielkopolska.

25.VI.2007
Janusz Pałubicki

Zobacz inne strony w tej sekcji

Jacek Chudziński |
| Jerzy Drogowski