Relacja - Andrzej Piątek

Osoby współtworzące Radio S w Poznaniu:
 - Grzegorz Ciernioch - Zielona Góra - projekt i wykonanie
 - Piotr Ciernioch - Poznań- pomysł i wykonanie

Pierwsze audycje nagrywane przez środowisko Obserwatora Wielkopolskiego dostarczał A. Piątkowi Marek Przybyła

1 emisja w paśmie UKF w maju 1982
Wojciech Müller - oś Wichrowe Wzgórza, Piotr Kowalski -ul Graniczna, Józef Walczak - oś.Chrobrego, Andrzej Piątek - ul.Wybickiego

późniejsze m. innymi:
Juliusz Kowalski, Włodzimierz Mazanka, Irek Domagała, Irmina Felińka, Danka Dudzińka, Janusz Purzycki,

1 emisja na paśmie fonii I programu TVP 27.06.1982 ul. Rybaki 9/8 w porze Dziennika - 19.30


Andrzej Piątek (1953)
Działalność w latach 1980-1989
Członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PWSSP Poznań
Na spotkaniach międzyuczelnianych poznałem m. innymi Annę Grzymisławską z którą spotkałem się na początku stanu wojennego. Przez nią skontaktował się ze mną Marek Przybyła z którym współracowałem przy druku Obserwatora Wielkopolskiego. Drukania Obserwatora zlokalizowana była przez kilka miesięcy w domu moich rodziców przy ul. Kaliskiej. Wczesną wiosną zacząłem współpracować również z Jadwigą Sulikowską, Maciejem Grelą i Maciejem Frankiewiczem. Projektowałem i drukowałem w technice sitodruku ulotki, wykonywałem stemple itp. Poprzez koleżankę Małgorzatę Ciernioch znałem jej braci elektroników: Grzegorza, Piotra i Rafała oraz ich krewnego Michała Feliksa Jałowskiego. Oni pod kierunkiem Grzegorza Cierniocha skonstruowali pierwsze nadajniki na UKF z których zorganizowałem emisję audycji radiowych dostarczonych przez Marka Przybylę. Nadawanie audycji w taki sposób trwało do czasu powstania nadajnika o czętotliwośi nadawania na zakresie fonii TV. Zorganizowałem miejsca emisji programu radiowego u znajomych, m. innymi Wojciecha Müllera, Piotra Kowalskiego, Józefa Walczaka, Irka Domagały, Włodka Mazanki, Danuty Dudzińkiej i Janusza Purzyckiego.
W czerwcu 1982 roku, ww. konstruktorzy wyprodukowali nowy nadajnik na zakres fonii I programu TVP z którego nadałem pierwszą audycję 27.06.1982 roku z mieszkania przy ul. Rybaki. Nadajnik ten przekazałem nastęnym grupom organizującym nagrania i emisję audycji i do końca działalności służyłem jako kontakt z serwisem technicznym. Osoby które podjęły się emisji audycji to m. innymi: Jadwiga Sulikowska, Maria Blimel, Tomasz Jefimowicz, Przemysław Dębowski, Paweł Napierała, Szymon Jabłoński. W okresie tym projektowałem również rozmaite kalendarze, znaczki pocztowe i plakaty dla solidarności. Prowadziłem kolportarz prasy niezależnej.
Po założniu pisma literackiego Czas Kultury wydawanego przez Solidarność Walczącą pracowałem nad graficzną oprawą tego pisma do 1989.

Zobacz inne strony w tej sekcji

... ... ... |
| Barbara Grześkowiak