Relacja - Marian Wojciechowski

Autor: Marian Wojciechowski
Tytuł: RECLASSER NOTATKI DO DALSZEGO OPRACOWANIA.
NZS AE Poznań 1980 do 1983.


Rękopis na prawach oryginału. Powielanie w części lub całości za zgodą autora: Marian Wojciechowski, 62-002 Suchy Las, ul. Kręta 31A. Cytowanie z powołaniem na źródło. Kontakt też 61-422 Poznań, ul. Lumumby 13 tel. 061 8307874, dom rodzinny i miejsce ukrycia prywatnego archiwum NZS AE Poznań.

.......... [część].......
Wtorek, 13 kwietnia 1982 roku. Jest 16.35.
W nocy z 11 na 12 kwietnia 1982 roku zaczęło działać "RADIO SOLODARNOŚĆ". Niezależna rozgłośnia nadała 8 minutową audycję w Warszawie. Nadawano na pasmach UKF. Z zapowiedzi wynika, że następną audycję będzie można usłyszeć 30 kwietnia też na falach UKF.

.......... [część].......
Środa, 14 kwietnia 1982 roku. Jest 9.48.
Niezależna rozgłośnia radiowa, Radio "Solidarność" nadaje audycje na falach UKF 70,1 herca.

.......... [część].......
Czwartek, 15 kwietnia 1982 roku. Jest 10.07.
O procesie Mieczysława GILA i Edwarda NOWAKA, stojących na czele Komitetu Strajkowego Huty im. Lenina w Krakowie, w dniach po wprowadzeniu wojny przeciw narodowi polskiemu. Proces odbywał się w dniach 23, 24 i 25 lutego 1982 roku. Przewód prowadziło trzech sędziów (Saletra, Jastrzębski ), oskarżycielem był Gonciarz. Każdy z oskarżonych miał swego obrońcę. Proces odbywał się w Sądzie Okręgu Wojskowego w Krakowie przy ul. Rakowieckiej. Oskarżonym zarzucono wykroczenia z artykułu 46 i 28 stanu wojennego. Łączna liczba powołanych świadków - 20 osób (5 w dniu 23.02, 9 w dniu 24.02 (+ jeden nie przybyły), pozostali 25.02 82 roku). W czasie przewodu poruszono również między innymi sprawę około 300 do 500 studentów znajdujących się w hucie w czasie strajku oraz sprawę programów radiostacji "WOLNA POLSKA" nadawanych z terenu huty. Prokurator zażądał dla M. GILA 10 lat, a dla E. NOWAKA 8 lat pozbawienia wolności. O godz. 18.00 dnia 25 lutego Br. Sąd doraźny wydał na Gila 4 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych, a na Nowaka odpowiednio 3,5 oraz 2 lata.

.......... [część].......
Dzisiaj, tj. 12.05.82, zapowiedziana jest pierwsza audycja "Radia "Solidarność" w Poznaniu. Około godz. 15.20 idąc z uczelni [Akademii Ekonomicznej] ul. Czerwonej Armii w kierunku Ronda Kopernika znalazłem cztery obok naklejone różne ulotki (nie wiem czy były innej treści też), które podniosłem. Miałem akurat szczęście, że były różne, a wśród nich ta mówiąca o radiu "Solidarność" i dzisiejszej audycji za UKF 70,1 o godz. 22.00. Jest 20.34
[w tekście wklejone cztery kolorowe ulotki o wymiarach w cm pion * poziom]
[3 * 4]
UWOLNIĆ
LECHA!
[3,5 * 5]
Radio Solidarność
Poznań
12.V.1982
UKF 70,1
godz.22°°
[2,4 * 3,8]
[Polska flaga z kotwicą powstańczą PW]
[3,8 * 2,5]
[Polska flaga z kotwicą powstańczą PW]

Czwartek, 13 maja 1982 roku. Jest 15.21.
Minęło pięć miesięcy od wprowadzenia stanu wojennego.
Dnia 12 maja 1982 roku w Poznaniu po raz pierwszy nadawało Radio "Solidarność". Audycja trwała około 7 i pół do 8 minut. Składała się ze słów Lecha Wałęsy na temat niezależnych związków zawodowych, później mówiono o ukazujących się w kraju biuletynach, przypominano o sposobie manifestowania swego stanowiska każdego 13 w miesiącu. Audycję zakończono melodią hymnu narodowego powoli wyciszaną. Nie podano terminu następnej audycji.
O wolnych radiostacjach. Działa ich kilka w kraju. Na pewno w Warszawie i Poznaniu. Wg niektórych informacji, władze wojskowe posiadają jak dotychczas jedną zagłuszaczkę. Równoczesne nadawanie audycji w kilku miastach umożliwia wysłuchanie ich, przy najwyżej jednej zagłuszanej.
Radio "Solidarność" było słyszane bardzo dobrze w centrum Poznania oraz na Ratajach w okolicy ul. Zamenhoffa. Nieliczne tylko słowa słyszano w okolicy Hetmańskiej - Głogowskiej, bez możliwości określenia sensu. Na Dębcu, radiostacja nie była słyszana. W Centrum miano złapać Radio "Solidarność" na fali 72 MHZ.

.......... [część].......
Wczoraj, 11.06.1982, o godz. 22.00 na fali UKF 70,1 m nadawało audycję radio "Solidarność". Audycja poznańska trwała do godz. 22.10. Początku nie słyszałem. Później mówiono o trwającym stanie wojennym, o więzionych i internowanych działaczy itp. Po tym nadano kwietniowy "apel" (czy "odezwę") czołowych działaczy NSZZ "Solidarność" znajdujących się na wolności. Audycję zakończyło wystąpienie Lacha Wałęsy, nagrane podczas wystąpienia na zakończenie zwycięskiego początku robotników Gdańska i Polski z sierpnia 1980 roku. Audycja skończyła się hymnem śpiewanym w pamiętnym dniu w Stoczni Gdańskiej. Jest 13.30.

.......... [część].......
PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWCA 1982 ROKU. JEST 23.10.
Suche fakty minionych dni. .......... Niedziela, 20.06.82, o godz. 7.00 na MŚ. Z Olą [Woltmann] i Danutą Renatą [Jenek]. GODZ. 22.00 - audycja w Poznaniu RADIA "SOLIDARNOŚĆ" na fali 70 - 71 m UKF. Na Dębcu audycja nie była słyszalna. Na antenie pojawiła się jedynie zagłuszaczka, tj. nowa stacja nadająca od godz. 22.00 do 22.30. Na nowych osiedlach, gdzie wcześniej rozrzucono liczne, bardzo liczne ulotki, na Winogradach i Ratajach słyszano audycję tylko minutę lub dwie, tj. tylko wstęp w którym przypominano o konieczności niezależnego i samoistnego uczczenia Czerwca 56.

.......... [część].......
Środa, 4 sierpnia 1982 roku. Jest 9.40.
W Poznaniu, w okresie krótko przed zaaresztowaniem ludzi z Radia Solidarność z Warszawy, odbyła się audycja "Radia" Solidarność z Poznania. Około pół miesiąca temu zaaresztowano też ludzi z Radia Solidarność z Wrocławia. Działają nadal niezależne rozgłośnie radiowe w Poznaniu i Gdańsku.
Dnia 1 sierpnia w Warszawie, na cmentarzu żołnierzy powstania odbyła się audycja radiowa niezależnych ośrodków, nadana przez zaimprowizowany radiowęzeł. Przemawiał między innymi Bujak. Jest 9.45.

.......... [część].......
Środa, 15 września 1982 roku. Jest 9.21.
13 WRZEŚNIA - POZNAŃ
....... W Poznaniu, ostatnimi czasy, włącza się na 1 program DTV radio "Solidarność". Najczęściej miedzy godz. 19.30 a 20.30. Jest 9.37.

.......... [część].......
DZIEŃ 8.10.1982 - Delegalizacja NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".
Dzisiaj, Dzisiaj Poznaniu nadało audycję radio "Solidarność". Nadawało na falach UKF, w pasmach I programu telewizji między godziną 20.30 a 20.45. Apelowało o poparcie dla NSZZ "Solidarność", "Solidarność przygotowaniu się na wszystko". Audycję zakończyła piosenka o MARKU WIŚNIEWSKIM. Jest 23.58.

.......... [część].......
Wtorek, 12.10.82 roku. .... We wtorek wieczorem próbę nadania audycji podjęło radio "Solidarność" w Gdańsku, lecz natychmiast ją zagłuszono.

.......... [część].......

Zobacz inne strony w tej sekcji

Marek Klejnotowski |
| Mariusz Pokryszka